Середа, 18 липня 2018
Студенту
Перелік документів необхідних для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам ВМК напрвленим в сільську місцевість. PDF Друк e-mail

Перелік документів необхідних для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускникам ВМК напрвленим в сільську місцевість.

$11.       Ксерокопія паспорта і індефікаційного коду.

$12.       Наказ про зарахування до закладу Охорони здоров’я.

$13.       Копія свідоцтва про заключення шлюбу.

$14.       Копія свідоцтва про народження дитини.

$15.       Заява на ім’я директора ВМК.

$16.       Угода про працевлаштування випускників в сільській місцевості та селищах міського типу.

 

 

Додаток:

$11.       Зразок заяви.

$12.       Зразок угоди.

 

 

Зразок заяви

                                                                                                                           Директору ВМК

                                                                                                                           Андрієвському І.Ю.

                                                                                                                        Петренко В.М.

                                                                                                                            проживаюча Вінницька обл.

                                                                                                                            Шаргородський р-н

с. Рахни-Лісові, вул. Шевченка 10

моб. 0683744551

 

 

Заява

Прошу виплатити мені одноразову грошову допомогу в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати відповідно до п.2 Постанови Кабінету міністрів України від 11 травня 2011 року за № 524 випускникам медичних коледжів, які уклали договір на строк не менше як 3 роки про роботу в закладах охорони здоров’я в сільській місцевості.

                   Дата                                                                                                                                           Підпис

 

 

Зразок

 

 

УГОДА №______

Про працевлаштування випускників в сільській місцевості

та селищах міського типу

м. Вінниця                                                                                                     «1» Березня 2014р.

Заклад охорони здоров’я    Комунальна установа «Калинівський Районний медичний центр Первинної медико-санітарної Допомоги»

в особі головного лікаря Македонського Василя антоновича

що діє на основі        Статуту установи                                                                                       

Вищий заклад освіти              Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного

                                                                                                                                        (повна назва)

в особі                    Директора коледжу                                                                                      

                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по-батькові  першого керівника)

що діє на основі                       Статуту коледжу                                                                        

                                                                                                                                      (статуту, положення, доручення тощо)

                                                                                                                                                                                   

 і випускник    групи     4 м/с Б       відділення  сестринське

          

________________________________________________________________________

                                                                                              ( назва)

                                                                   Петренко Вероніка Миколаївна

                                                                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові  студента)

 

 

Відповідно до постанови КМУ від 11 травня 2011 року №524 «Питання оплати праці працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та наказу МОЗ України від 28 травня 2012р №390 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів»

уклали між собою угоду про працевлаштування фахівця  за освітньо-кваліфікаційним рівнем        сестра медична  за спеціальністю _______________________

                   (молодший спеціаліст)  

                                     Сестринська справа 5.1201.0102

                                                                                                                                       (шифр, назва)

 

 

 

Зобов'язання сторін:

1.1.   Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку Студента у відповідності з затвердженими планами, програмами та вимогами кваліфікаційних характеристик фахівця.

1.2   Після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації  забезпечити    

випускників місцем  працевлаштування  в комунальних лікувально -        профілактичних закладах охорони здоров’я   Вінницької області, розташованих в сільській місцевості.

1.3  Оформити студенту направлення на роботу.

  1.4 Надавати консультативну допомогу випускникам щодо правових аспектів  працевлаштування випускників навчального закладу.

 1.5  Здійснювати моніторинг  роботи випускників в  лікувально-профілактичних закладах  Вінницької області.  

 1.6  Своєчасно виплатити одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному  розмірі мінімальної заробітної плати.

2.1.   Отримати відповідний пакет документів після закінчення навчального закладу.

2.2  Прибути в місячний термін після закінчення вищого навчального закладу за місцем  направлення на роботу .

2.3. Відпрацювати не менше трьох років за місцем державного розподілу.

2.4    У разі не відпрацювання вище вказаного терміну (звільнення за власним бажанням протягом трьох років    або з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни) відшкодувати до обласного бюджету одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному  розмірі мінімальної заробітної плати.

2.5  Призваний на строкову військову службу до Збройних Сил,після її закінчення, прибути на роботу за призначенням та відпрацювати встановлений термін.

2.6  Після прибуття направити  навчальному закладу інформацію, яка підтверджує його доїзд та працевлаштування (повідомлення про прибуття на робоче місце, копія трудової книжки).

 

3. Заклад охорони здоров’я  (замовник) зобов’язується:

3.1    Забезпечити випускника місцем роботи згідно з офіційним направленням.

3.2.  Створити належні умови праці для виконання професійної діяльності

3.3. Відіслати на адресу вищого закладу освіти у встановлений термін корінець направлення після укладання з випускником трудової угоди.

3.4.  Не звільняти випускника комунального вищого медичного закладу освіти (молодого спеціаліста ) з ініціативи замовника до закінчення терміну угоди, керуючись Кодексом законів про працю України.

3.5.  Посаду за штатним розписом, на яку направлений випускник, не заміщати іншими працівниками.

4. Додаткові зобов’язання та особливі умови:

4.1.   Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього договору.

4.2  Розбіжності між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.

4.3  Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до «1» Березня 2017 р.

4.4  Угоду складено  у трьох примірниках на 3-х аркушах, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

5. Адреси і розрахункові рахунки сторін:

 

Державне підприємство, установа Комунальна установа «Калинівський Районний медичний центр Первинної медико-санітарної Допомоги». 22400 Вінницька обл. м.Калинівка, вул. Чкалова 6.

Р/Р 35414001005732 ГУ ДКСУ у Вінницькій обл. МФО 80 2015 Код 37258835

.

Випускник: Петренко Вероніка Миколаївна

                                                                                                                                                                         

паспорт АВ873585 виданий  “29Жовтня 2009 року

Калинівський РВ ГУМВР України Вінницької обл.

Домашня адреса Вінницька обл. Шаргородський р-н с. Рахни-Лісові, вул. Шевчен

Телефон 0683744551

Державне підприємство, установа __________________________________

                                                                                              (адреса, розрахунковий рахунок)

-----------------------------------

-----------------------------------

Випускник

Вінницький

медичний коледж

М.П.

 

М.П.

Керівник підприємства,

Установи Закладу Охорони Здоров'я

 

Директор

Підпис, печать

         Підпис 

Підпис,печать

 

__________________ (підпис, прізвище, ініціали)

 
     
     
     
     

 ________________________________________________________________________

 
Приклади заяв при направленні на роботу PDF Друк e-mail

 

Перелік документів

для отримання одноразової матеріальної допомоги

направленим на роботу в сільську місцевість

1. Заява.

2. Ксерокс паспорта   с. 1, 2, 11.

3. Копія наказу про зарахування до штату закладу охорони здоров’я, завіреною печаткою закладу.

4. Завірена копія трудової книжки.

5. Довідка з місця роботи .

6. Свідоцтво про заключення шлюбу.

7. Угода про працевлаштування.

 

зразок заяви.

Директору ВМК

Андрієвському І.Ю.

Петренко Л.М.

проживаючий Вінницька область

Вінницький район, с. Степанівка

вул. Аграрна 12

моб. 096 123 65 54

Заява

Прошу виплатити мені одноразову грошову допомогу в п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати відповідно до п. 2. Постанови Кабінету Міністрів    України від 11 травня 2011 року за № 524 як випускнику медичного коледжу, що    уклав договір на строк не менше як 3 роки про роботу в закладах охорони          здоров’я в сільській місцевості.

Дата                                                                                                                     Підпис

Контактний телефон відповідальної особи  067 172 53 09